Χρησιμοποιούμενο
Cookie:
Τι
κάνει;
Πόσο
καιρό μένει το
cookie στην συσκευή
σας;
Αναλυτικές
πληροφορίες
για τα cookies
PHPSESSID Καθώς
περιηγείστε
στις σελίδες
αυτού του
ιστότοπου, το
cookie συνόδου λέει
στον ιστότοπο
ότι είστε το
ίδιο άτομο που
ζητά τις ιστοσελίδες
και όχι έναν νέο
επισκέπτη σε
κάθε σελίδα.
Αυτό το cookie δεν
σας εντοπίζει
προσωπικά και
δεν συνδέεται
με άλλες πληροφορίες
που αποθηκεύουμε
σχετικά με εσάς.
Ένα
cookie περιόδου
σύνδεσης, διαγράφεται
όταν κλείνετε
το πρόγραμμα
περιήγησης
ιστού.
https://cookie-cat.co.uk/cookie_category/phpsessid/

Ανάλυσης
/ Ιχνηλάτησης
(Analytics / Tracking)

_gid

_ga

Παρέχει
ανώνυμες/συγκεντρωτικές
πληροφορίες
σχετικά με τι
επισκέπτεστε
και τι κάνετε
στον ιστότοπο
και σε άλλους
ιστότοπους.
Μόνιμα,
προσωρινά και
από τρίτους
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage