20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 6598 – 04/02/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “ 20η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (10- 13 Οκτωβρίου 2022)”.

Οι βασικές θεματικές ενότητες της Εβδομάδας είναι οι εξής:

• Πράσινη μετάβαση
• Εδαφική συνοχή
• Ψηφιακή μετάβαση
• Ενίσχυση της νεολαίας

Οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συµµετοχής τους ως εταίροι σε μια σύμπραξη για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης (εργαστήριο, ενημερωτική συνεδρία, συμμετοχικά εργαστήρια, εκθέσεις έργων, υψηλού επιπέδου συνεδρίες), σε ένα από τα ανωτέρω θέµατα, µέχρι την 31η Μαρτίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε το φάκελο της Αίτησης, τα κριτήρια επιλέξιµότητας και γενικότερα για τις θεματικές ενότητες της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας, στον διαδικτυακό σύνδεσµο: https://europa.eu/regions-and-cities/partners.

Τέλος, όσον αφορά την εγγραφή των φορέων που επιθυμούν απλώς να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της Εβδομάδας, η σχετική πλατφόρμα εγγραφής θα ανοίξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.