11/11/2012 Με αφορμή τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων η Κ.Ε.Δ.Ε εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα.

17/11/2012

Με αφορμή τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η Κ.Ε.Δ.Ε εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα.