Το αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο όπως ψηφίστηκε

Ψηφίστηκε στις 24/10/2019 το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο “Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”. Στο Νόμο ενσωματώθηκε εκτός των άλλων και τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών με σημαντικές αλλαγές για τους Ο.Τ.Α. Σύντομα θα ακολουθήσει σχετικό άρθρο, με όλες τις αλλαγές αναλυτικά.