ΦΕΚ 171 Α’ /05-09-2012/ Πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.

10/10/2012

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.