ΦΕΚ 1262 Β / 11-04-2012 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για Ανάθεση Οργάνωσης και Λειτουργίας Παιδικών Εξοχών κ.τ.λ.

3/05/2012

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.