ΥΠ.ΕΣ.-Υ.Π.ΕΝ.: Έναρξη Β’ Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Εκδόθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/986/οικ.6561/21-04-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία προκυρήσσονται θέσεις στα Υπουργεία Εσωτερικών/Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του Β’ Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας 2022 και παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την Διαδικασία και τις προθεσμίες για τις σχετικές ενέργειες.