Υποχρεωτικός Εμβολιασμός φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠΑμεΑ – ΚΔΗΦ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 63877 – 31/08/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο:Υποχρεωτικός εμβολιασμός φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠΑμεΑ – ΚΔΗΦ στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID – 19.