Υποβολή Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων β΄τριμήνου 2023

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 50315/08-06-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2023.”.

Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο, υπενθυμίζεται πως:

Ο εκάστωτε φορέας  υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το 2ο τρίμηνο του 2023, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202306_», μέχρι και τις 15-07-2023. Μετά την παρέλευση της  προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.

Το έγγραφο και αρχείο υποβολής, έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Οικονομικά Στοιχεία ΟΤΑ  Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και στην ενότητα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ του ΕΔΤ, στο σύνδεσμο https://aftodioikisi.ypes.gr/oikonomika_stoixeia_ota/index.htm.