Υπεύθυνος θεμάτων εμβολιασμού κατά SARS-CoV-19 – Προθεσμία ορισμού έως αύριο

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 3582 – 18/01/2021 Έγγραφο του Υπουργειού Εσωτερικών, με τίτλο: “Αναζήτηση στοιχείων υπευθύνων για τα θέματα εμβολιασμού κατά SARS-CoV-19”.