Τροποποίηση της απόφασης περί καθορισμού λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακού προγραμματισμού των ΦΓΚ