Το σ/ν για τους Ο.Τ.Α., όπως ψηφίστηκε

Την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών», και αποτελεί πλέον νόμο του κράτους.

Με προηγούμενο άρθρο μας, ενημερώσαμε για τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει το σ/ν στη λειτουργία των ΟΤΑ.

Τις τελικές διατάξεις, όπως ψηφίστηκαν, μπορείτε να βρείτε εδώ, όπως επίσης και την αιτιολογική έκθεση επί της τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε.

Αναμένουμε τη δημοσίευση του Νόμου σε ΦΕΚ, οπότε και θα επανέλθουμε με νέο άρθρο για τις σημαντικότερες αλλαγές.