Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ οικ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ Β’ 3976/26.07.2022), δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 49855 – 27/08/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων, για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2023.

Προς υποβοήθηση της όλης διαδικασίας, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και συγκεκριμένα στη διαδρομή <Το Υπουργείο Συχνές Ερωτήσεις Αναζήτηση σε κατηγορία – Προϋπολογισμοί Τ.Α. 2023> (https://www.ypes.gr/faqs/), τηρείται αρχείο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, που άπτονται ζητημάτων κατάρτισης Προϋπολογισμών.

Η διαδικασία ενημέρωσης του εν λόγω αρχείου είναι δυναμική και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η συχνή επίσκεψη σε αυτό από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τυχόν ερωτήματα αναφορικά με ζητήματα προϋπολογισμών, μπορούν να υποβάλλονται και στο e-mail: prota@ypes.gr.