Σ.Φ.Η.Ο.: Επικαιροποίηση Οδηγού Υλοποίησης

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η επικαιροποίηση του Οδηγού υλοποίησης  Σ.Φ.Η.Ο..