Σχέδιο Νόμου σχετικά με την αναμόρφωση συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

Σε Δημόσια Διαβούλευση τέθηκε από τις 13/09/2023 έως και τις 26/09/2023 Σχέδιο νόμου αναφορικά με την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, την κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων, την παρακολούθηση επιδόσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Μπορείτε να δείτε εδώ την ανάλυση συνεπειών της εν λόγω ρύθμισης.