ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ειδικά Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων των Ο.Τ.Α.»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ειδικά Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων των Ο.Τ.Α.»

Η εταιρεία «Αναβάθμιση Α.Ε.» διοργανώνει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με εισηγητή τον Θανάση Παζαρλόγλου, Οικονομολόγο – Συγγραφέα, Γενικό Γραμματέα Δήμου Δέλτα με τίτλο:

«Ειδικά Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων των Ο.Τ.Α.»

Γενικές πληροφορίες:

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια οκτώ (8) ωρών και θα πραγματοποιηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών. Απευθύνεται σε υπαλλήλους οικονομικών, τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων τους, που ασχολούνται με την προετοιμασία, ανάθεση, παρακολούθηση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, έχει δε ως στόχο την παρουσίαση και ανάλυση ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων υπό το πρίσμα και της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα υπάρξει παρουσίαση και ανάλυση ειδικών περιπτώσεων και σχετικής νομολογίας για θέματα:

 • διαδικασιών Απευθείας Ανάθεσης
 • διαδικασιών Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
 • κατάτμησης Δημοσίων Συμβάσεων

Ειδικότερα, στη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης της σύμβασης και της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, θα αναλυθούν:

 • οι διακρίσεις,
 • οι προϋποθέσεις,
 • ειδικότερα θέματα ανάθεσης,
 • ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας,
 • η εκτίμηση της ετήσιας συνολικής δαπάνης,
 • η έννοια της κατάτμησης,
 • ο επιτρεπτός επιμερισμός της ετήσιας συνολικής δαπάνης,
 • η περιπτωσιολογία της νομολογίας σύννομης κατάτμησης,
 • η διαπραγμάτευση λόγω άγονου διαγωνισμού ή υποβολής ακατάλληλων προσφορών,
 • η διαπραγμάτευση κατ’ επίκληση λόγων αποκλειστικότητας,
 • η διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, που οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα,
 • λοιπά ουσιώδη ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.

Εισηγητής:

Θανάσης Παζαρλόγλου, Οικονομολόγος – Συγγραφέας, Γενικός Γραμματέας Δήμου Δέλτα

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής:    

 1. Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, ώρα 09:30-13:30 &
 2. Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, ώρα 09:30-13:30

Τόπος διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη – Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S), Cisco

Τρόπος Παρακολούθησης:

Υβριδικά: Δια ζώσης και ταυτόχρονη διαδικτυακή παρακολούθηση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Κόστος συμμετοχής: 

250 ευρώ / άτομο (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Σε περίπτωση συμμετοχής άνω των δύο (2) ατόμων από τον ίδιο φορέα, παρέχεται έκπτωση 20%.

Δήλωση Συμμετοχής:

Για τη δήλωση συμμετοχής απαιτείται η ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος εδώ

Για τη δια ζώσης παρακολούθηση θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Το σεμινάριο δεν απευθύνεται σε ιδιώτες.

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8540 914 ή στο e-mail: info@anavathmisi.gr