Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων για τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2542 – 15/06/2021, η υπ’ Αριθμ. Α. 1131 – 11/6/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- Ναυτιλίας και Νησιωτικών Υποθέσεων, με θέμα: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1228/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την μερική καταβολή μισθωμάτων στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4582).”.