Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: 42071 – 6/7/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου¨.