Πράσινο Ταμείο: Υποβολή δικαιολογητικών για την πληρωμή ενταγμένων έργων για το έτος 2021, μέχρι τις 26/11/2021

Με Δελτίο Τύπου στις 29/09/2021, το Πράσινο Ταμείο ενημερώνει τους δικαιούχους των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του ότι: “Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για την πληρωμή ενταγμένων έργων είναι η 26η Νοεμβρίου 2021“.

Επίσης, ενημερώνει τους Δήμους, πως “τα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών, προκειμένου να υπάρχει πληρότητα του φακέλου για την πληρωμή ενταγμένων έργων Αστικής Αναζωογόνησης και Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από Δήμους της χώρας για το έτος 2021 και προς αποφυγή καθυστερήσεων” είναι τα εξής:

Για τα έργα της Αστικής

Για τα ΣΒΑΚ