Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση στους Δήμους για την υποβολή προτάσεων στο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021

Δημοσιεύθηκε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» – Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021, Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»″.

Σύμφωνα με την πρόσκληση:

Το Πράσινο Ταμείο ΚΑΛΕΙ : “το σύνολο των Δήμων της χώρας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 έως και την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.