Πράσινο Ταμείο: Μέχρι τις 30/9, η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Δράση «Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

Όπως ενημέρωσε με Δελτίο Τύπου του, στις 07/09/2022, το Πράσινο Ταμείο:

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)», παραμένει ενεργή έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι πληροφορίες και τα σχετικά Έγγραφα, βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα του Πράσινου Ταμείου: https://bit.ly/3x6mIwS.

Η υποβολή των δικαιολογητικών εκταμίευσης γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου  https://prasinotameio.intelliflow.gr/, στην οποία κάθε Δήμος θα εισέρχεται με τους κωδικούς του και αναρτά τα αιτούμενα δικαιολογητικά.