Περιπτώσεις μη έκδοσης γνώμης για τα Σχέδια Προϋπολογισμού 2021 από το Παρατηρητήριο

Σε ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., παρουσιάζονται περιπτώσεις που δεν εκδίδεται γνώμη από το Παρατηρητήριο για τα Σχέδια Προϋπολογισμού 2021 λόγω σφαλμάτων και παραλείψεων ως ακολούθως:

Δεν θα εκδίδεται η γνώμη του Παρατηρητηρίου για φορείς που έχουν οριστικοποιήσει δελτίο Σχ. Προϋπ 2021 όταν:

  • Δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο «Προϊστάμενος» στην καρτέλα ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ.
  • Δεν έχουν συμπληρωθεί οι στήλες εκτιμήσεων εσόδων και εξόδων
  • Δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη εκτιμήσεων ισολογισμού
  • Δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη προβλέψεων ισολογισμού
  • Έχει συμπληρωθεί στην καρτέλα V.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ η στήλη «Α.Δ.Α. Απόφασης» χωρίς να έχει συμπληρωθεί η στήλη «Εκτιμώμενη αύξηση βεβαιωθέντων εσόδων έτους 2021» (ή και το αντίστροφο).
Επιπλέον για τα ΝΠΔΔ όταν :
  • Δεν έχει συμπληρωθεί πίστωση στον ΚΑΕ 0718 «Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους» στη στήλη Π/Υ 2021 – Εξαιρούνται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και οι Σύνδεσμοι
  • Δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο του ΚΑΕ 071b στα δελτία Δεκ 2019 και το μήνα αναφοράς Π/Υ 2019 και αντίστοιχα το πεδίο του ΚΑΕ 0718 για το μήνα αναφοράς Π/Υ 2020 (πχ. Ιούνιος αν πρόκειται για Σχ. Π/Υ 2021 6μηνο) – Εξαιρούνται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και οι Σύνδεσμοι
  • Δεν έχουν υποβληθεί μηνιαία στατιστικά δελτία του έτους 2019 ή 2020.
Στους φορείς που εντοπίζονται οι παραπάνω ελλείψεις, θα από-οριστικοποιείται αυτόματα το Δελτίο Σχ. Π/Υ 2021 και θα ενημερώνονται μέσω email για να προβούν σε διορθώσεις.
Η Γνώμη του Παρατηρητηρίου θα εκδίδεται αμέσως μετά τη διόρθωσή τους και την εκ νέου οριστικοποίηση του δελτίου Σχ. Π/Υ 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής τηλέφωνα: 2131364808 (κος Καψής), 2131364816 (κα Γαρίου), 2131364815 (κα Χιώτη), 2131364409 (κα Πολυγένη).’