Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων έτους 2017

27/7/2016

 

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2311-26/07/2016) στην οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων για το έτος 2017.