Παρατείνεται έως τις 31/12/2022, η Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 254 – 28/12/2021, η Πράξη 56 της 21.12.2021 του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο: “Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280)”.