Παράταση υποβολής του Ε11 έως 30 Απριλίου 2015

26/02/2015


Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το οποίο ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11, για την γνωστοποίηση των στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας, έως και τις 30 Απριλίου 2015.

Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικ.7896/2344/26.02.2015 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 297/27.02.2015 τεύχος Β’.

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε11 έχουν οι φορείς που εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία, για τη χορήγηση αδειών στο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους. Δηλαδή οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις για το σύνολο του προσωπικού τους.