Παράταση υποβολής Α.Π.Δ. Οκτωβρίου

Ανακοινώθηκε στο e-ΕΦΚΑ η παράταση υποβολής της ΑΠΔ Οκτωβρίου, έως και την Παρασκεύη 04/12/2020.