Παράταση υποβολής αιτήσεων και αύξηση οικογενειακού εισοδήματος για το “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας” περιόδου 2020-2021

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η εκ νέου παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας ” περιόδου 2020-2021 έως τις 02/10/2020 και ώρα 23.59, βάσει της υπ’ Αριθ. πρωτ. Δ11/οικ. 37914/1660 – 24/9/2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικράτειας (ΦΕΚ Β’ 4330 – 5/10/2020).

Επιπλέον, “καθορίζεται υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα ως προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ περιλαμβάνονται ακόμα και άλλες τροποποιήσεις που αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης ωφελούμενων. Συγκεκριμένα:

υποψήφιοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00 ) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά, έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά, έως σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) και άνω.