Παράταση προθεσμίας για τη διαβίβαση δεδομένων στο myDATA, έως τις 15 Ιουνίου 2022

Με Δελτίο Τύπου της στις 25/5, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας διαβίβασης των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, στην πλατφόρμα myDATA, έως τις 15 Ιουνίου 2022.