Παράταση Προθεσμίας Β σταδίου προγραμματισμού 2025-2028

Δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Β ΣΤΑΔΙΟΥ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2025-2028″.

Με την ανακοίνωση αυτή το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει πως επιμηκύνεται η προθεσμία του  Β ΣΤΑΔΙΟΥ  (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ)  του πολυετούς προγραμματισμού 2025-2028, έως και την Παρασκευή 05/04/2024.