Παράταση ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Α’ 261 – 31/12/2020, η Πράξη 52 της 22.12.2020 του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο: “Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».”.