Παράταση έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του COVID- 19, μέχρι και 8/04/2024

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 1860/26-03-2024 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.Δ1α/οικ. 17150/22-03-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής συνοχής και Οικογενείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 06:00″.