Παράταση έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του COVID- 19, μέχρι και 20/11

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 6302/03-11-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Δ1α/οικ. 58153 Κοινή Υπουργική Απόπφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του Πολίτη, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογενείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την “Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.”.