Ορισμός Αντιδημάρχων

Δημοσιεύθηκε η  υπ’Αριθ.Πρωτ : 22119 – 7/4/2020 Εγκύκλιος αριθμ.48 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων» με την οποία τροποποιείται  η υπ’Αριθ.Πρωτ: 59633 – 20/08/2019 Εγκύκλιος αριθμ.82 του Υπουργείου Εσωτερικών.