Οδηγός για την ανίχνευση και πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών σε Διαγωνισμούς Προμηθειών

Δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού προς τις αναθέτουσες Αρχές, Οδηγός για την ανίχνευση και πρόληψη συμπαιγνιακών πρακτικών σε Διαγωνισμούς Προμηθειών.

Δείτε ΕΔΩ τον Οδηγό.