Οδηγίες Απομόνωσης και Καραντίνας κρουσμάτων Covid-19 και στενών επαφών τους

Δημοσιεύθηκαν στις 29/12/2021, επικαιροποιημένες Οδηγίες του ΕΟΔΥ, που αφορούν τα μέτρα πρόληψης για τη διασπορά του κορωνοϊού Covid-19 και αφορούν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τον γενικό πληθυσμό.

Οι οδηγίες αναφέρουν πως “Για πληθυσμιακές ομάδες των οποίων η εργασία συνδέεται άρρηκτα με την λειτουργία του κράτους και τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τα μέλη την Επιτροπής θα εξετάσουν τυχόν διαφοροποιημένες οδηγίες κατόπιν εισηγήσεων και των αρμόδιων Υπουργείων“.