Οδηγίες ένταξης υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη(gov.gr)

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημοσίευσε το υπ’αριθμ.9347 έγγραφο, στο οποίο παρέχονται οδηγίες ένταξης υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη(gov.gr).