Ν. 4813/2021: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Α’ 111-02/07/2021, ο Νόμος 4813/2021, με τίτλο: “Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025”.