Νόμος 4684/2020: Κύρωση της από 30/03/2020 Π.Ν.Π.

Κυρώνεται με το Νόμο 4684 ( ΦΕΚ Α΄86-25/4/2020 ) η  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου με θέμα: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις.