Νόμος 4065 ΦΕΚ 77 Α 9/04/2012 για τροποποίηση του ν. 3213/2003 ”Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτων, δημοσίων λειτουργών” και άλλες διατάξεις.