Νέο Σχέδιο Νόμου για τους ΟΤΑ

29/07/2015

 

Σχέδιο Νόμου κατατέθηκε στις 27/07/2015, με θέμα:

“Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. – Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. – Κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης”.

 

Αιτιολογική Έκθεση