Νέο έργο της ΚτΠ Α.Ε. σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

Ανακοινώθηκε από την ΚτΠ Α.Ε. η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του έργου: “Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημοσίας Διοίκησης”.

Αναλυτικότερα: ‘Ένα έργο εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από Εθνικούς Πόρους.

Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας – Πλαίσιο, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και απαραίτητο και συνίσταται στην παροχή ενός εξειδικευμένου πακέτου υπηρεσιών για την ανάπτυξη διεπαφών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services).’