Νέο έντυπο ΦΠΑ (οδηγίες συμπλήρωσης)

6/4/2015

 

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1049/2015 (ΦΕΚ Β’ 371-18/3/2015), με την οποία τροποποιείται η ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014, ως προς το χρόνο ισχύος και και το περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ.

Το νέο έντυπο του ΦΠΑ ισχύει από την 1η Απριλίου 2015.

Με την ΠΟΛ .1082/2015, η ΓΓΔΕ παρέχει οδηγίες συμπλήρωσης του νέου εντύπου.