Νέα Παράταση των έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς της COVID-19, μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου

Σε συνέχεια των υπ΄ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 41628 – 14/07/2022 (ΦΕΚ Β’ 3734/14.07.2022), υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107 – 22/07/2022 (ΦΕΚ Β’ 3891 – 23/07/2022) και υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590 – 29/07/2022 (ΦΕΚ Β’ 4088 – 30/07/2022) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4604 – 31/08/2022, η υπ’ Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49655 – 31/08/2022, Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Προστασίας του Πολίτη – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας – Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, με θέμα την: “Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00”.