Νέα Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθ. Πρωτ.: 30012 – 18/5/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.”