Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο για θέματα δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ από την Αναβάθμιση Α.Ε.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο για θέματα δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ από την Αναβάθμιση Α.Ε.

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η εταιρεία «Αναβάθμιση Α.Ε.», με εισηγητή το Θανάση Παζαρλόγλου, Οικονομολόγο – Συγγραφέα, Γεν. Γραμματέα Δήμου Δέλτα, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ.

Το σεμινάριο, το οποίο υλοποιήθηκε υβριδικά,  δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων (DT&S) της Cisco στη Θεσσαλονίκη – το οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία-  και απομακρυσμένα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, παρακολούθησαν περισσότερα από 130 στελέχη οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών Δήμων καθώς και νομικών προσώπων ΟΤΑ (ΔΕΥΑ, ΔΛΤ, ΝΠΔΔ-Ιδρύματα, ΝΠΙΔ, Αναπτυξιακοί Οργανισμοί) τα οποία είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν – και να υποβάλλουν ερωτήματα – για θέματα διαδικασιών απευθείας ανάθεσης, χρήσης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατάτμησης δημοσίων δαπανών, κ.α., υπό το πρίσμα και της πρόσφατης νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω σεμινάριο εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο κύκλο επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η «Αναβάθμιση» για επίκαιρα θέματα διοικητικής, οικονομικής και επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει ως στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών – αιρετών και υπηρεσιακών – της τοπικής αυτοδιοίκησης.