Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων – Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος – Ιστορική έδρα

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 646/69631/24-09-2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων – Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος – Ιστορική έδρα”.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου, παρέχει οδηγίες σχετικά με:

  • Την μετονομασία δήμων, δημοτικών κοινοτήτων, οικισμών και θέσεων.
  • Την ονομασία οικισμών που υπάρχουν ήδη ή δημιουργούνται για πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς.
  • Τον ορισμό οικισμού έως ιστορικής έδρας του δήμου και
  • Τη χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος

Επίσης, περιλαμβάνει και σχετικούς Πίνακες Εφαρμοζόμενης Διαδικασίας.