Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 01/06/2020 και απεικόνιση στην ΑΠΔ

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ. 147740 – 8/7/2020 Εγκύκλιος 31 του e-ΕΦΚΑ, με θέμα: “Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη –εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020”.