Μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό για εμπορευματικές μεταφορές

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Β4/οικ.346591/16-11-2023 Έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα την “Κοινοποίηση ν. 5058/2023 (Α’ 170) και υ.α. αριθμ. Β4/οικ.328479/2023 (Β’6366) – Μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό για οδικές εμπορευματικές μεταφορές”.

Με βάση το ως άνω Έγγραφο, η αλλαγή που επέρχεται με τον Ν.5058/2023 είναι πως επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η “διασυνοριακή” μίσθωση και εκμίσθωση οχημάτων.