Μέχρι τις 15/12, η υποβολή των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο κινητικότητας 2022

Με Ανακοίνωσή του στις 13/12, το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρει πως:

Λόγω τεχνικού προβλήματος, το οποίο ανέκυψε στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49.Κ/1102/οικ. 18804/2.12.2022 Εγκυκλίου της Υπηρεσίας, η λήξη της προθεσμίας υποβολής Aιτήσεων μετάταξης ή απόσπασης από τους ενδιαφερομένους Υπαλλήλους για τον Β΄ κύκλο Κινητικότητας 2022, παρατείνεται έως και τις 15/12/2022.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, για τον επανέλεγχο των αιτήσεών τους λόγω διόρθωσης, κατόπιν αιτήματος των φορέων, της έδρας ορισμένων θέσεων που έχουν προκηρυχθεί“.