Λειτουργία συλλογικών οργάνων και λοιπές διευκρινίσεις σε νέα Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343 – 08/02/2021 Εγκλύκλιος 31 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 31η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.